Notifieringar i appen (återställa om ej fungerar)

När det händer något med ditt Gardiolarm så skickas push-notifieringar till Gardioappen i din mobil så du omedelbart ser och hör att någon larmat av eller på, eller om larmet går. Om du inte får pushnotifieringar så behöver du återställa pushinställningen för larmet. Gör såhär:

Inst_llningar_hela_sidan.png
1. Testa pushnotifiering från Mina Sidor: Om du har installerat Gardioappen i din mobil så kan du enkelt testa pushfunktionen genom att klicka på 'testa' på fliken INSTÄLLNINGAR på Mina Sidor. Du får ett kort ljud och en liten notis visas på mobilen. 


Kontaktuppgifter_edit.png
2. Radera pushinställningen: Om inget händer i mobilen när du trycker 'testa' så klicka 'Ändra' och sedan 'ta bort' för att radera pushinställningen för din mobil. Klicka 'Färdig' för att spara.

3. Logga ur Gardio-appen i din mobil och logga in igen: Nu skapas automatiskt en ny pushinställning igen för din mobil.

Kontaktuppgifter.png
4. Testa igen genom att trycka på testa-knappen på Mina Sidor (eller genom att larma på / av).

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer