2017-06-13 Larmuppgradering till version 3.4.3

Ny uppgradering av larmet (centralenhet och larmpanel) rullas ut till existerande kunder. Denna versionen innehåller mycket förändringar i larmpanelen för att förbättra dess anslutningen till centralenheten och förhindra att den skall kunna tappa kontakten.

  • Startar om Gardio-appen automatiskt om den stängts av. 
  • Om startar om parad panel så ansluter den automatiskt till sin larmpanel.
  • Förbättrad detektering om panelen tappar kontakten med centralenheten och då automatisk återanslutning.
  • Automatisk byte till larmets eget wifinät om kunden anslutit parad panel till något annat nätverk.
  • Knapp för att para om panelen till ny centralenhet utan att manuellt behöva radera data.
  • Förenklad parningsprocess där oparad larmpanel automatiskt söker efter centralenhet i parningsläge och frågar om skall ansluta till den.
  • Förbättrad instruktion för parning av brandvarnare.
  • Ändrat på timer så att panelappen i vissa fall skall reagera snabbare efter slagit PIN-kod.
  • Stöd för att centralenheten skall kunna byta anslutning till annan larmserver för redundans.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer