2017-05-20 Primär och sekundär epost på Mina Sidor

Tydliggjort att det finns en primär epostadress för att logga in på Mina Sidor, och att man även kan lägga till flera sekundära adresser. Sekundär adress är bra om man tex har sin jobbemail som primär och glömmer byta mail på Gardio när man byter jobb.

Se nedan.

Reserv_epost.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer