2017-06-17 Larmuppgradering till version 3.4.5

Ny uppgradering av larmet (centralenhet och larmpanel). Denna versionen är ett litet tillägg till 3.4.3 med några saker som vi ville få med innan sommaren. Innehåller framförallt mycket förändringar i larmpanelen för att förbättra dess anslutningen till centralenheten och förhindra att den skall kunna tappa kontakten, samt en rolig funktion med att det blir enklare att ta användarbilder på larmpanelen.

  • Automatisk uppladdning av användarbild till Mina Sidor efter tagit foto på panelen.
  • Startar och ansluter Gardio-appen automatiskt om den stängts av eller om startar om panelen. 
  • Automatisk byte till larmets eget wifinät om kunden anslutit parad panel till annat nätverk.
  • Knapp för att para om panelen till ny centralenhet utan att manuellt behöva radera data.
  • Förenklad parningsprocess där oparad larmpanel automatiskt söker efter centralenhet i parningsläge och frågar om skall ansluta till den.
  • Förbättrad instruktion för parning av brandvarnare.
  • Ändrat på timer så att panelappen i vissa fall skall reagera snabbare efter slagit PIN-kod.
  • Stöd för att centralenheten skall kunna byta anslutning till annan larmserver för redundans.
  • Progressvisning under tiden som centralenheten uppgraderas till ny version.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer