Koppla bort en kamera från larmet genom att återställa kameran (reset)

Om du vill koppla bort en kamera från larmet, t.ex. för att flytta den till ett annat larm, så behöver du nollställa (resetta) kameran innan du kan para den till det nya larmet. 

Gardio 2-kamera
mceclip0.png

Artikelnummer 0102 på silveretiketten på kamerans undersida. Detta är vår nyaste och vanligaste kamera. Alla kameror levererade efter tidiga 2020 är av denna modell.

IMG_7945.jpg

 1. Dra ur strömsladden ur kameran.
 2. Tryck in resetknappen försiktigt med ett gem eller dylikt och håll den kvar intryckt.
 3. Stoppa i strömsladden igen medan du hela tiden håller resetknappen kvar intryckt. Håll knappen intryck i ca 20 sekunder och släpp sedan knappen. Vänta på att kameran startar igen och ger ifrån sig ett parljud. Om det ljudet inte börjar så försök med att hålla in resetknappen till dess att kameran börjar pipa.
 4. Nu kan du para kameran till ett annat larm. Klicka här för att se hur du parar kameran till larmet.

HD PIR-kameran
mceclip1.png

Artikelnummer 0031 på silveretiketten på kamerans undersida. Detta är vår nyaste och vanligaste kamera. Alla kameror levererade efter mitten av 2014 är av denna modell.

_terst_llningsbild_Kamera.jpg

 1. Dra ur strömsladden ur kameran.
 2. Tryck in resetknappen (WPS) och håll den kvar intryckt.
 3. Stoppa i strömsladden igen medan du hela tiden håller resetknappen (WPS) kvar intryckt. Håll kvar resetknappen (WPS) tills kameran börjar pipa. Färdigt!
 4. Nu kan du para kameran till ett annat larm. Klicka här för att se hur du parar kameran till larmet.

HD-kamera

Artikelnummer 0005 på silveretiketten på kamerans undersida. Dessa kameror levererades fram till mitten av 2014.  

 1. Dra ur strömsladden ur kameran.
 2. Resetknappen sitter i det lilla hålet bredvid strömkontakten på kamerans baksida. Tryck in den med ett gem eller en tunn spik genom att trycka rakt in i hålet några millimeter tills det tydligt klickar till.
 3. Stoppa i strömsladden igen och håll resetknappen kvar intryckt* tills den orange lysdioden på kamerans framsida börjar blinka. Färdigt!
 4. Nu kan du para kameran till ett annat larm. Klicka här för att se hur du parar kameran till larmet.

*Steg 3 ovan kan vara lite knixigt, och man önskar att man hade tre händer... Enklast är att klämma fast kameran mellan knäna och ha strömsladden i en hand och gemet i den andra.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer