Versioner av larmkameror

Listning av alla olika versioner av kameror och vad som är skillnaden mot föregående modell. Artikelnumret för kameraversionen står på en etikett på undersidan.

HD2-kameran (art nr 0102)

HD2_672x460.jpg

HD-upplösning 2Mpixel (1920x1080), motorstyrning, nattseende med IR-dioder, IR-filter för bra färger på dagen och bra ljuskänslighet på natten, PIR (Passive InfraRed) detektor för undvika falsklarm pga ljuseffekter.

Version 0102B: Vit bas

Version 0102A: Grå bas

HD PIR-kameran (art nr 0031)

hdpir_kamera.png

HD-upplösning 1Mpixel (1280x720), motorstyrning, nattseende med IR-dioder, IR-filter för bra färger på dagen och bra ljuskänslighet på natten, utgång för extern sirén (5V), PIR (Passive InfraRed) detektor för undvika falsklarm pga ljuseffekter.

Version 0031A: Takfäste i plast. Fåtal kameror.

Version 0031B: Takfäste i metall.

Version 0031C: Uppdaterad PIR (samma funktion, bara ny intern kabelanslutning).

Version 0031D: Uppdaterat kretskort för LED-lamporna (ingen ny funktion).

HD-kameran (art nr 0005)


HD-upplösning 1Mpixel (1280x720), motorstyrning, nattseende med IR-dioder, IR-filter för bra färger på dagen och bra ljuskänslighet på natten, utgång för extern sirén (5V). Finns i flera olika versioner. Alla ser likadana ut och har endast små skillnader i funktion:

  • Version 5H: Stänger av nightvisionfunktionen när avlarmat för undvika klickljud vid ljusomslag.
  • Version 5G: I all väsentligt samma funktion som 5F, men kan modifieras för att inte klicka vid ljus/mörkeromslag.
  • Version 5F: Modifierad ljussensor så att omslag mellan ljus- och mörkerseende sker vi lite högre ljusstyrka.
  • Version 5E: Ny bildsensor med lite bättre färgåtergivning. Pan/tilt styrs direkt i mjukvaran istället för egen processor (så kalibreringen startar senare på denna version).
  • Version 5D: Samma som 5C men med en (kosmetisk) tätningslist runt linsen.
  • Version 5C: LED #2 och #3 bortkopplade för ej störa. Längre antenn med bättre räckvidd (OBS annat antennfäste än 5B, nu hona på kameran). Ett fåtal kameror hade problem hysteres i night vision, så klickade på dagen.
  • Version 5B: Samma som A men uppgraderad med ny basinstallation för att kunna använda reset-knappen, och att högra LEDen blinkar vid parning. 
  • Version 5A (men står bara '5' på etiketten): Resetknappen kan ej användas utan måste resettas med en QR-kod ('@reset'). LEDar på framsidan blinkar ej utan kameran 'nickar' vid lyckad parning. Alla 5A uppgraderas till 5B när vi kan.

R2-kameran


Denna kamera säljs inte längre, men finns i drift hos många. Namnet R2 var först ett internt arbetsnamn som kom sig av likheten med en viss Star Wars-figur...
Upplösning 0.3Mpixel (640x480), motorstyrning, nattseende med IR-dioder, relä för styrning av extern sirén (men sirénen måste ha egen strömmatning).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer