Använd repeater (extender) för utöka räckvidden till kameror

Kamerorna och centralenheten är optimerade för bra räckvidd, och räckvidden räcker till bra i de allra flesta fall. Men ibland kan det behövas extra hjälp, tex om man skall täcka in många våningar, eller ett fristående garage. Då finns det flera alternativ:
- Flytta på centralenheten eller kameran för att hitta en plats med starkare radiosignal
- Använd en riktantenn som ger lång räckvidd (läs här!).
- Använd en så kallad wifi-repeater (kallas även extender), läs nedan.


En repeater plockar upp wifi-signalen från centralenheten, förstärker den och skickar den vidare. Den kan vara ett bra alternativ om det är flera kameror som behöver extra räckvidd, tex på ett annat våningsplan. Man inför dock en möjlig felkälla i systemet, eftersom repeatern såklart kan gå sönder eller kopplas bort av misstag. Därför rekommenderar vi alltid att först försöka med bättre placering eller riktantenn om det går. Repeater fungerar heller inte bra för att förlänga till en annan byggnad, eftersom repeatern ju skall sitta ungefär mittemellan centralenheten och kameran.

Det finns många repeatrar att välja mellan, och nedanstående beskrivning är för en Netgear WiFi Range Extender WN3000RP som kostar 395 kr på Elgiganten.

OBS! Lösningen med extender är rätt krånglig och gör systemet känsligare så vi rekommenderar den egentligen inte! En bättre lösning är att använda en riktantenn på kameran.


Gör så här:

1. Installera en QR-kodsläsare på din mobil, tex QRDroid (Android) eller QR Reader (iphone).

2. Logga in på panelen, välj INSTÄLLNINGAR och Larmenheter. Tryck LÄGG TILL KAMERA så visas en så kallad QR-kod på skärmen. Läs av QR-koden med ovanstående app genom att rikta mobilen mot QR-koden på larmpanelen.
Skanna_QR-kod.jpg
Resultatet kommer vara en textsträng med 8 tecken - mellanslag - ganska många tecken till. De första åtta tecknen fram till mellanslaget är nätverksnamnet ('SSID') och resten efter mellanslaget är lösenordet (OBS denna kod är hemlig, visa den inte för någon!).

3. Sätt repeatern i ett vägguttag i närheten av centralenheten, och anslut med nätverkssladd till en dator. Se till att datorn har wifi avstängt så att den bara får nätverksanslutning från repeatern.


4. Logga in på repeaterns admin-sida genom att klicka på denna länken: mywifiext.net. När du kommer till inloggningen så ange användarnamnet 'admin' och lösenordet 'password'.

5. När du loggat in så startas en guide för att hjälpa dig göra inställningarna. Först väljer du vilket nätverksnamn ('SSID') repeatern skall ansluta till, och därefter anger lösenordet (det var dessa du fick fram i punkten 2 ovan).


6. Därefter skall du ange nätverksnamnet som kameran skall ansluta till (dvs det 'förlängda' nätverket). Använd det namn som föreslås automatiskt (samma som i punkten 2 ovan, med tillägget '_EXT'), och kryssa i rutan under (se bilden nedan).


7. Nu skall du para kameran till det förlängda nätverket. Om kameran redan är parad till ditt larm så måste du nollställa den först; klicka här för instruktion. För att para kameran så behöver du skapa en ny QR-kod som innehåller namnet på det förlängda nätverket (punkten 6 ovan) samt lösenordet. Antingen gör du det direkt i samma mobilapp som du läste av QR-koden med ovan, eller så gå till webbsidan http://goqr.me/, och skapa en QR-kod genom att klistra in nätverksnamnet för det förlängda nätverket och lösenordet från ovan. Exempel:

Para sedan kameran med det förlängda nätverket genom att låta kameran titta på den modifierade QR-koden på skärmen (exempel nedan från http://goqr.me/):9. Nu är du klar med inställningarna. Efter någon minut skall en grön lampa tändas på själva repeatern för att visa att repeatern är ansluten till centralenheten. 

Om den gröna lampan inte tänds så har du troligen valt fel nätverksnamn eller angett fel lösenord i punkt 5 ovan.

10. Flytta nu repeatern till ett vägguttag ungefär mittemellan centralenheten och kameran. Den gröna lampan skall nu tändas igen efter någon minut för att markera att repeatern har kontakt med centralenheten. Men om den inte tänds, eller om den istället blir röd och har en blinkande pil så sitter repeatern för långt ifrån centralenheten.

Flytta till ett vägguttag närmare och försök igen tills blir grön lampa som visas i punkt 7 ovan.

11. Koppla in ström till kameran där den skall sitta. Den skall nu ansluta till centralenheten via repeatern. Även den andra lampan på repeatern skall nu efter ett tag lysa grönt för att markera att kameran är ansluten.

Om kameran nu dyker upp på panelen och visar bild så är du klar!

Om den andra lampan inte tänds så har du troligen angett fel nätverksnamn i steg 6 ovan, eller så är kameran alldeles för långt bort från repeatern. Visas röd lampa och blinkande pil så är kameran lite för långt bort. Prova att flytta kameran lite närmare repeatern.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer