Steg 2: Anslut kamera och ange startkoden


Johan visar hur du ansluter kameran, sätter namn på den, samt anger startkoden

Larmkamerorna är larmets sensorer, och de använder dels s.k. intelligent videoanalys som ser vad som rör sig i bilden, och dels IR-detektorer som känner av om varma kroppar rör sig i rummet. Kamerorna är normalt redan parade med larmet du köper, så du behöver bara ansluta ström och sedan logga in i larmpanelen och göra inställningar.

 

Välj INSTÄLLNINGAR och LARMENHETER för att se anslutna kameror, och lägga till flera. Tryck på en kamera för sätta namn på den (tex ”Köket”). När du sedan skruvat fast kameran så gör du här även inställningar som vända bilden (om montera i taket), styra till rätt vinkel, och maska av delar i bilden där ej skall trigga larm (tex fönster, akvarium..), samt kalibrera djurfilter.

Kontrollera även att wifi signalstyrka är minst tre staplar för varje kamera när kameran befinner sig där du vill ha den.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer