2015-09-03: Förlängt Titta Nu-tiden till 2 min

Många har bett om att förlänga tiden som Titta Nu är aktivt efter man slagit PIN-koden. Innan var det 1 min, nu har vi förlängt det till 2 min. Att det inte är längre är av säkerhetsskäl, dvs om du tittar och sedan lämnar din dator utan att logga ut så skall ingen annan kunna se. 

Önskan om detta kom från röster på vår feedbackportal.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer