2018-06-27 Uppgradering larm till 3.7.4 (3G-lås, nedräkning, skärmsläckare...)

Vi rullar nu ut en uppgradering av mjukvaran i ditt Gardiolarm. Versionen heter 3.7.4 och de huvudsakliga nyheterna är:

Kunna ändra nedräkningstid innan larm. Baserat på önskemål från många kunder så har vi nu ändrat så du kan ha kortare nedräkningstid innan larmet går. Du kan välja per kamera hur lång nedräkningen skall vara om just den kameran triggar larm. Standard är 40 sekunder men du kan ändra till valfri tid mellan 4 och 40 s. Klicka här för att läsa mer.

Nedr_kning_larm.png

3G-lås för USB-modemet. Om du inte har fast internet i lokalen så kan du använda ett USB-modem för uppkoppling via mobilnätet. Kunder som gör detta har ibland upplevt problem med instabil uppkoppling. Enligt Tre kan det bero på att modemet hoppar mellan 3G och 4G i mobilnätet, och därför har vi nu låst modemet så att det bara använder 3G. Detta ger tydliga förbättringar i uppkopplingen.

Enklare att avbryta pågående pålarmning. Vi har gjort det enklare och tydligare hur du avbryter pågående pålarmning om du kommer på att du glömt något och måste gå tillbaka in igen i huset medan nedräkningen på larmet fortfarande pågår.

Larmar_p__AVBRYT.jpg

 

Kunna inaktivera skärmsläckaren. Flera kunder har bett om att kunna avaktivera skärmsläckaren på larmpanelen så att skärmen alltid är på. Klicka här för att se hur du gör.

Utförligare information om brandvarning. Informationen du får upp på skärmen på larmpanelen efter att du parat en brandvarnare med larmet är nu utförligare och tydligare.

Dessutom diverse mindre förbättringar och buggfixar.

Nyheterna ovan är nyheter från version 3.6.0 som de flesta har. Har du uppgraderat från än äldre version så kan du uppleva ännu flera skillnader. Klicka här för översikt över alla nyheter.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer