Inaktivera skärmsläckaren

Larmpanelens skärm blir svart när du inte rört den på ca 1 minut. Om du vill att skärmen aldrig skall släckas så kan du avaktivera skärmsläckaren.

Gör såhär:

1. Logga in på larmpanelen. Välj INSTÄLLNINGAR och sedan LARMENHETER. Klicka på DENNA LARMPANEL:

V_lj_larmenhet_-_PANEL.png

 

2. I ljudmenyn så klicka på MER...:

Panel_ljud_MER.png

 

3. Klicka på skärmsläckarknappen så den visar 'Inaktiv':

Panel_mer_inst_llningar_-_SK_RMSL_CKARE.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer