Ställ in kamerans känslighet och detektering för rörelse och värme (Gardio Classic)

OBS! Denna guide vänder sig till personer som har Gardio Classic där man har centralenhet och larmpanel till larmet. Är det så att du har Gardio 2.0 där kamerorna kopplas direkt till din egen router så är den här guiden irrelevant för dig.

Gardiokamerorna detekterar rörelse genom att både analysera rörelser i bilden och genom att känna av varma objekt som rör sig i rummet. Detekteringen är väldigt robust och okänslig för hur du monterar kameran. Det finns dock några fällor att se upp för.

För att testa om din Gardiokamera detekterar rörelse så larma på larmet via larmpanelen eller mobilappen. Gå sedan framför kameran och se om larmet går. Om en larmkamera inte detekterar rörelse så att larmet går så gör följande enkla kontroller för att se vad som är fel:

1. Är kameran monterad så att PIR (värmedetektorn) ser rätt in i rummet?

Kamerans PIR (värmedetektor) måste se in i rummet för att kunna detektera varma objekt som rör sig. Kameran bör sitta högt monterad, helst i taket, och den skall sitta 'upp-och-ned' som på bilden nedan så att PIRen ser ned i rummet.

OBS om du ställer kameran med den platta sidan nedåt t.ex. högt uppe på en bokhylla så är det risk att PIRen inte ser ned i rummet och därmed inte detekterar rörelser.

PIR-vinkel_1100x645.png

2. Ger kameran bild i larmpanelen?

Logga in på larmpanelen, välj INSTÄLLNINGAR och LARMENHETER så ser du alla kameror. Har kameran kontakt och är aktiverad? Om den är avaktiverad eller tappat kontakt så har den tydlig röd markering:

Inaktiva_kameror.png
Om kameran inaktiv enligt bilden ovan så klicka på den och tryck sedan på knappen AKTIVERA. Om kameran har Ingen kontakt enligt bilden ovan så klicka här för instruktioner.

3. Har kameran tillräcklig signalstyrka?

Klicka på kameran och sedan på Inställningar så kan du ser signalstyrkan uppe i högra hörnet. Minst tre staplar skall det vara. Annars klicka här för tips om hur åtgärda.

Signalstyrka_tre_staplar.png

4. Kontrollera att inte maskat av bilden

Man kan maska bort delar av bilden där man inte vill att kameran skall larma, tex soffryggen där katten alltid vill vara och där djurfiltret inte är tillräckligt.

Men du får ju såklart inte maska av för mycket för då kommer ju kameran inte att larma alls. Klicka på den blå knappen MASKNING i kamerans inställningar och kontrollera att inte hela bilden är avmaskad:

Maskning.png
Om för stor del är avmaskad så klicka på Ändra mask eller Ta bort mask.

5. Kolla inställningen för djurfilter

Djurfiltret fungerar så att kameran ignorerar små objekt som rör sig. Du ställer in denna storleken under menyn Djurfilter i kamerans inställningar. Rutorna för djurfilter skall vara så stora att katten / hunden får plats i dem, men inte så stora att en människa får plats. Kontrollera att djurfiltret inte är inställd så att filtrerar bort för stora 'djur'. Klicka här för hjälp hur du ställer in djurfiltret.

6. Kontrollera känslighetsinställningen

Känslighetsinställningen på kamerans inställningar skall vara enligt bilden nedan:

K_nslighet_koll.png

7. Kontrollera att PIR-detektorn (värmesensorn) fungerar

Är allt OK enligt ovan men kameran detekterar ändå inte? Då kan PIR (värmedetektorn) vara trasig. Testa genom att stänga av PIR i kamerans inställningar, och sedan larma på och se om kameran nu detekterar. 

K_nslighet_PIR_av.png

Om kameran nu detekterar när du stängt av PIR så är PIRen felaktig. Kontakta oss.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer