Navigera Gardio 2.0 i appen (iOS)

Börja med att klicka på den kamera som ska justeras och sedan uppe i vänstra hörnet.

Steg_1.PNG

Steg_2-Huvud_-Grundl_gg_-S_kerhet_-Detektera.PNG

Du har nu kommit till huvudmenyn för att konfigurera kameran.

Vad är det som du önskar få information om?

  1. Byta namn på kamera.
  2. Vänd bilden / Ändra riktning vid på/av-larmat läge.
  3. Korrigera känslighet, ljusstyrka och/eller värmesensor.
  4. Maskering.
  5. Djurfilter.
  6. Larmzoner.

1. Byta namn på kameran.

Huvudmeny ➔ Grundläggande ➔ Namn

Klicka på "Huvudentré" eller som det lär stå i appen "Camera_XXXXXXXX". När detta är gjort så klicka på "Spara".

Grund_1_-Namn_-Riktning_-H_gtalare_-Inaktivera.png

Grund_2-Namn.png

 

2. Vänd Bilden / Ändra riktning vid på/av-larmat läge.

Huvudmeny ➔ Grundläggande ➔ Riktning

Klickar ni på "Vänd bilden" så kommer bilden flippas vertikalt. Det tar några sekunder efter ni klickat innan ni ser detta i appen.

Klicka på "Pålarmat läge" för att bestämma hur kameran ska rikta sig när det är pålarmat och klicka på "Avlarmat läge" för att bestämma hur kameran ska vara riktad när det inte är pålarmat, d.v.s. avlarmat. Följ instruktionerna i appen för respektive val för att komma vidare.

Grund_1_-Namn_-Riktning_-H_gtalare_-Inaktivera.png

Grund_2-Riktning_V_nd_Bilden.png

Grund_2-Riktning-3_Rikta_p__.png

Grund_2-Riktning-3_Rikta_av_.png

 

3. Korrigera känslighet, ljusstyrka och värmesensor.

Huvudmeny ➔ Detektering ➔ Känslighet

För att värmesensorn ska vara igång så ska valet "Varm kropp samt rörelse i bild, max 7 m" vara markerat i radioboxen.

Om man inte önskar ha värmesensorn aktiv så kan du bocka i "Endast rörelse i bild, max 12 m".

Vad gör värmesensorn? 
Den gör så att det krävs både noterbar rörelse i bilden och att värme utgörs på bilden. Detta betyder att en kamera som är riktad mot ett fönster inte larmar om någon utanför går förbi.

---

För att öka hur mycket rörelse som krävs för att ett larm ska gå så korrigera "Detekteringskänslighet", vi rekommenderar att ha det valet på 3/4, precis som på bilden.

---

Ljusstyrka och kontrast kan användas för att se till att kameran detekterar ordentligt även i mörker eller andra miljöer som orsakar att rörelse blir svårare att notera.

Detektering_1_-Masker_-Djurfilter_-K_nslighet.png

K_nslighet.png

4. Maskering.

Huvudmeny ➔ Detektering ➔ Masker 

På nedan bild så synes hur parkeringen utanför är markerad i blått, det innebär att kameran inte reagerar på t.ex. bilar som kör förbi. Kameran reagerar alltså endast om en person tar sig fram till dörren.

M.a.o. Allt inom det blåa området kommer ignoreras av kameran.

Detektering_1_-Masker_-Djurfilter_-K_nslighet.png

Maskering_1.png

Maskering_2.png   

 

 

5. Djurfilter

Huvudmeny ➔ Detektering ➔ Djurfilter

Här får man tänka i perspektiv. Om till exempel en hund har en storlek närmast kameran, d.v.s. på botten av kamerabilden så kommer den storleken vara mindre när hunden är så långt bort som den kan vara. Man ska alltså passa in fyrkantens storlek så att den täcker hunden när den är närmast kameran och längst bort.

Man börjar med att placera den första fyrkanten genom att dra i den nedre cirkeln. När man placeras den nedre cirkeln(fyrkantens fot) så ändrar man storlek på fyrkanten med den övre cirkeln. När man klickar på "Nästa" så kommer man genomföra samma procedur för fyrkanten när hunden är så långt bort från kameran som hunden kan vara.

Nu är det viktigt att man förstår att kameran kommer ignorera allt som har dessa storlekar i skärmen. Det bör förhindra att djur aktiverar larmet. Storleken på fyrkanten som ni ser på den första bilden nedan är så stor som vi valt att tillåta. Denna blockering är till för att man inte ska göra fyrkanten så stor att kameran slutar reagera på människor.

Djur_n_rmast.png

Djur_borta.png

 

6. Larmzoner.

Huvudmeny ➔ Säkerhet ➔ Larmzoner

För att använda larmzoner när man larmar på krävs det att minst en kamera är kopplad till en larmzon. 
Om ni kopplar en kamera till en viss zon så kommer ni när ni larmar på kunna välja att larma på zon eller att larma på allt.

Om en kamera är kopplad till t.ex. "Ute" och ni larmar på zonen "Ute" så kommer endast den kopplade kamerean larmas på medan resterande kamerar är kvar i avlarmat läge. Kan vara praktiskt när man t.ex. är hemma. Man kan ha en zon som heter t.ex. "Bottenvåning" som man kan larma på om man har ett sovrum på övervåningen och vill ha det larmat på bottenvåningen när man sover.

En kamera kan vara kopplad till flera larmzoner. 

Byt namn på en larmzon genom att klicka på "Byt namn".

S_kerhet_2-Larmzoner.png

S_kerhet_2-Larmzoner-3-Namn.png

7. Brandvarning

Huvudmeny ➔ Säkerhet ➔ Brandvarning

S_kerhet_2-Brand.png

S_kerhet_2-Brand-3-Para.png

S_kerhet_2-Brand-3-Testa.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer