Wi-Fi-begrepp

Vad ska man tänka på när det kommer till bra trådlös täckning?

- Hur ser bostaden ut? Är det många betongväggar eller är det träväggar?

- Har bostaden flera våningar?

- Hur många klienter används i hemmet? (laptop, mobiler, läsplattor, smart tv, etc)

Det finns några faktorer som spelar in hur bra upplevelse man får. Vi pratar aldrig bara om täckning då det per definition bara innebär att du får kontakt med routern och inte säger någonting om vilken hastighet man uppnår. Vi brukar använda begreppet prestanda istället då det är en kombination av täckning och hastighet.

Viktiga funktion för bra Wi-Fi-prestanda 

Den allra flesta routers som finns på marknaden har två olika frekvensband, 2,4 GHz och 5GHz. Att det finns olika frekvensband gör att man kan avlasta det trådlösa nätet så att saker som inte behöver hög hastighet ansluter till rätt frekvens. Det kallas band steering och är standard på Gardio-routern.

Det finns också en funktion som kallas MU-MIMO (Multiple Users-Multiple In Multiple Out) på denna router, i enkla termer så är det en teknologi som gör att routern kan hålla samma kvalité på uppkopplingen till flera enheter samtidigt t ex mobiler, laptops och läsplattor. Har man inte denna funktion på routern så kommer prestandan att gå ner för varje enhet som man har ansluten.

Det finns ytterligare en funktion på routern som gör att den nyttjar bostadens naturliga förutsättningar som väggar, speglar och dörrar då dessa reflekterar signaler. Den funktionen kallar Beamforming. 

Accesspunkter

När man installerar en router så är placeringen viktig, sträva efter att placera den så centralt som möjligt. Är bostaden stor kan det finnas behov av en eller flera accesspunkter. Placeras accesspunkten en våning upp så försök placera accesspunkten så rakt ovanför routern som möjligt för bästa signal. Gardios accesspunkt har LED lampor som ger information om signalstyrkan.

Problemkällor

Det finns några saker som generellt finns i alla våra hem som inte gynnar Wi-Fi-signalens framkomlighet. Kylar och frysar stör Wi-Fi-signalen så var uppmärksam på var de finns i hemmet. Spegelväggar är bra för att reflektera signaler men gör att i ett rum bakom spegeln kan signalen påverkas negativt.

Äldre Wi-Fi-enheter kan förstöra för övriga enheter, t.ex. en gammal skrivare.

Begrepp att hålla koll på:

  • Frekvens
    • 2,4GHz: Går lite långsammare i hastighet men är en längre räckvidd.
    • 5GHz: Högre hastighet men lägre räckvidd.
  • 4x4 + 4x4: 4 antenner som sänder och 4 som tar emot data per frekvens.
  • MU-MIMO: Flera användare får samma prestanda samtidigt
  • Band steering: Rätt enhet använder rätt frekvens
  • Beamforming: Nyttjar bostadens naturliga reflektioner för att förbättra signalen.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer