Här hittar du mer detaljer och förklaringar runt de sex stegen i kom-igång-guiden som följer med i lådan när du skaffar Gardio.