Här hittar du lite mer detaljer och förklaringar runt de nio stegen i kom-igång-guiden som följer med i lådan när du skaffar Gardio.