I larmpanelen gör du inställningar för rikta kameror, djurfilter, detekteringskänslighet, larmzoner etc.