Olika frågor och tips som rör kamerorna, detektering, inkoppling etc.